Poezia Poveste de Marin Sorescu

POVESTESufletul tău funcționează cu lemne,
Iar al meu cu electricitate.
Dragostea ta umple cerul de fum,
A mea e din flăcări curate.
Totuși vom mai merge împreună
O bună bucată de pămînt,
O bună bucată de cer,
O bună bucată de lună.Vom fi fericiți pentru iarbă
Și pentru lac,
Vom rîde pentrucopac,
Vom slăvi drumul drept cu cîte-o gură
Și vom ține un moment de reculegere
Pentru fiecare cotitură.Ne vom lua după umbra mea
Care merge înainte,
Ne vom lua după primul gînd,
Ne vom lua după două-trei cuvinte.
Pînă ne va ieși în cale
Sfînta Vineri
Să ne spună printre altele
Că nu mai sîntem tineri.Și că ea n-o să ne mai dea de-acum
Nici electricitatea pentru flacără,
Nici lemne pentru fum.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.