Macerarea Repetatā Tratamente Naturiste
MACERAREA REPETETĀ

Produsul vegetal mārunțit se trateazā succesiv cu cantitāți
din volumul total de lichid extractiv, menținîndu-se în vas
închis timpul prevāzut. Soluția se separā, produsul se
preseazā și se trateazā cu porțiunea urmātoare de lichid.
Porțiunile de soluție extractivā se amestecā.
Pe o probā filtratā se determinā concentrația în principii active
și dacā este necesar, soluția se aduce cu lichid extractiv
la concentrația prescrisā. Tinctura se pāstreazā la rece
4-6 zile, apoi se filtreazā.
Cu puține excepții, tincturile în general sînt produse stabile,
cînd sînt pāstrate în condiții corespunzātoare în sticle
bine astupate, ferite de cāldurā, pentru a preveni
evaporarea alcoolului sau a altor compuși volatili
și pentru a evita acțiunea agenților atmosferici.
Se pāstreazā, de preferințā, în sticle brune, ferite de
acțiunea luminii, spre a se împiedica procesele fotochimice.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.