Dacă vrei să faci bani online intră pe...Vrei sa faci bani intra pe linkul de mai jos, si înscriete...
Make Money Online Referring Friends & Family to RainMoney
RainMoney LEGIT! Make Money Online Using Social Media |  https://share.rainmoney.co/register.php?referral=gabyyy

Dacă vrei să faci bani cu rainmoney intră pe linkul următor
și chiar vei face bani online.
Click aici dacă vrei să faci bani ușorClick aici dacă vrei să faci bani ușorField-Trial. Concursuri Pentru Cîini Ciobănești și Probe de Lucru la Cîinii Utilitari
FIELD-TRIAL. CONCURSURI PENTRU CÎINI CIOBĂNEȘTI ȘI PROBE DE LUCRU LA CÎINII UTILITARI


1. Field-trial.
2. Probe de lucru pentru cîinii de pază și utilitari.
3. Probe de lucru la cîini ciobănești.

1. Field-trial este termenul consacrat pentru desemnarea
probelor de teren rezervate cîinilor de vînătoare.
El este un concurs de lucru în condiții naturale, la fiecare
probă fiind prevăzute regulamente speciale, precum și
criteriile de departajare a concurenților.
Probele sînt specifice fiecare rase, dar cele mai populare
sînt cele organizate pentru cîîinii de aret, în care aceștia
demonstrează cît de eficace le este cheia și, desigur, aretul,
pentru retrieveri, al căror rol este aducerea vînatului doborît
și pentru terrieri care sînt chemați să scoată din vizuină vînatul.
Probele se pot organiza cu vînat real sau numai cu vînat
simulat.
Cîinii ce iau parte la aceste concursuri sînt foarte adesea
adevărați virtuoși.
Și la aceste concursuri se decernează titluri, recompense și diplome.
Cele mai importante sînt C.A.C.T. și C.A.C.I.T. ( certificate
de aptitudine în probe de lucru ).

2. Probe de lucru pentru cîinii de pază și utilitari.
Potrivit normelor F.C.I., tipurile de probe sînt următoarele:
A. Probe de ascultare.
1. Însoțirea liberă a stăpînului la picior (15 pct.) ( la pas,
în alergare, cu opriri, cu întoarceri spre stînga, dreapta și
complete).
2. Trimiterea înainte cu rechemare (15 pct.)
3. Rămînere pe loc, din mers, în poziția ,,culcat”, la
comandă și rechemare de la distanță ( 10 pct.)
4. Rămînere pe loc din mers în poziția ,,șezi”, cu îndepărtarea
conducîtorului și revenirea lui fără nici o mișcare din
partea cîinelui (10 pct.)
5. Oprire din alergare, rămînere pe loc și apoi urmarea la
chemarea a conducătorului (20 pct.)
6. Readucerea unui obiect ( aport ) (10 pct.)
7. Trecere în săritură peste un obstacol de 100 cm înălțime
(10 pct.)
8. Trecere peste obstacol sau săritură în lungime ( la alegere)
(10 pct.)
Se execută la comandă; obstacolul este din lemn, are 1,80 m
înălțime, traseul este dus-întors.
Săritura este de 3 m lungime, fără atingerea obstacolului.
La fiecare probă se prevede în mod expres cînd este permisă
comandă verbală și în ce mod.

B. Probă de urmărire
Prevede urmărirea după miros a unei piste, cu găsire de obiect.
Traseul este de 1 km lungime, iar urma are o vechime de o oră.
Cel puțin trei schimbări de direcție de 90 de grade și trei
obiecte pe parcurs ( 100 pct.).
1. Căutarea ,,infractorului” (15 pct.).
La comanda conducătorului, cîinele cercetează terenul treptat,
pe zone de 20x40 pași, la stînga și la dreapta.
2. Oprirea ,,infractorului” și avertizarea conducătorului prin
lătrat (20 pct.).
Cîinele nu are voie să-l atace, iar la sosirea conducătorului
încetează lătratul la comandă).
3. Însoțire, încercare de evadare, imobiliare și apoi conducere
(20 pct.).
(Plecare în grup, simulare de evadare după 20 m la care
cîinele, fără comandă, trebuie să-l prindă și să-l imobilizeze.
Urmează însoțirea în continuare).
4. Apărarea conducătorului (20 pct.) (cîinele împiedică fără
comandă, atacul simulat al ,,infractorului”).
5. Exercițiu de curaj (30 pct.) (,,infractorul” simulează un atac
cu bastonul asupra cîinelui, cu intenția de a-l îndepărta).
La toate aceste exerciții, la comanda conducătorului acțiunea
de atac a cîinelui trebuie să înceteze imediat.

3. Probe de lucru la cîini ciobănești
Iată cum arată o astfel de probă de lucru, conform regulamentelor
englezești, ea decurgînd în linii mari asemănător și în
alte țări care organizează astfel de concursuri.
Plecarea se face de lîngă stăpîn într-o cursă în semicerc, de
cca 360 m denumită ,,gathering” ( regrupare ) și ,,outrun” (încercuire),
prin care cîinele vine și se plasează în spatele unei grupe de
5 oi eliberate dintr-un țarc.
El se postează în spatele lor, destul de departe pentru a nu le
speria, dar avîndu-le sub control.

Urmează cea de a doua fază a probei, în care cîinele se apropie
de ele în linie dreaptă și execută aducerea lor la stăpîn, ceea
ce este denumit ,,fetching” ( aducere ).
Pe acest traseu el trebuie să treacă oile printr-o poartă lată
de cca 6,30 m, marcată prin două bariere (lifting).

În faza următoare ,,driving” (conducere), cîinele, dirijat de
îndemnurile sau fluierul stăpînului său, trebuie să parcurgă
cu oile un traseu de cca 400 m, în formă de triunghi echilateral
care are la fiecare din laturile lui o poartă de 6,30 m,
prin care el trebuie să le treacă din prima încercare.
La finalul acestei faze el le conduce și reține în interiorul
unui cerc de 36 m diametru, marcat pe sol cu var și le
menține în fața stăpînului său.

În faza ce urmează, ,,shedding” ( selectare), el este pus să
scoată din lot două din cele cinci oi și anume pe cele ce
nu sînt marcate cu un colier și să controleze deplasarea
acestora fără a le permite să revină lîngă celelalte.
Cunoscut fiind caracterul dificil al oilor și tendința lor de
a se aduna grămadă, această fază este cea mai grea.

În faza finală de parcare, ,,penning”, el le readuce într-un
spațiu de 180x270 cm, delimitat și prevăzut cu o poartă,
după care le ia pe toate și le duce la o distanță de cca 36 m.
Aici izolează din nou cele două oi fără colier, ,,singling”
(separare), replică asemănătoare în practică cu separarea
mieilor de mama lor.
Bineînțeles că întreaga desfășurare a diverselor faze
ale probei se desfășoară contra cronometru.

În fazele superioare ale unor asemenea competiții, deosebit
de populare în Scoția și Walles, campionii regionali sînt
chemați să controleze uneori ăn cursul probei pînă la 20
de subiecte în loc de 5.
Probele se efectuează uneori cu doi cîini ciobănești care
împreună ca o echipă competentă și eficace.
O cupă, o medalie și gloria recompensează pe ciobanii și
crescătorii care se prezintă cu deosebit interes și
sportivitate la astfel de concursuri.Pregătirea Cîinelui Pentru ExpozițiePREGĂTIREA CÎINELUI PENTRU EXPOZIȚIE


Această sarcină dificilă trebuie efectuată din timp.
Uneori sînt necesare  3 - 4 săptămînă de pricepere
din partea expozantului și răbdare din partea cîinelui.
Deoarece forma de moment este cea care decide
impresia arbitrului, pregătirea  trebuie să aibă în vedere
aducerea lui în formă maximă tocmai în ziua expoziției.
O muncă stăruitoare va trebui dusă cu cîinele pentru a
nu anula, prin lipsa de disciplină, o pregătire îndelungată
și calități reale ce nu ar putea fi dezvăluite.
Comportarea disciplinată a cîinelui cîntărește în ochii
arbitrului.
Cîinii nervoși, neascultători, produc impresie urîtă.
În ring, cîinele va fi obligat să rămînă un timp îndelungat
în poziție de așteptare.
Va fi învățat să rămînă cît este nevoie în patru labe, bine
înfipt pe picioare și cu privirea înainte, ajutat de lesă.
El nu are voie să manifeste indisciplină în așteptare, să
se așeze jos sau culcat fără o permisiune expresă și nici
să dea semne de nerăbdare sau plictiseală.
Dresați în mod special cîinele să știe să se prezinte.
Aceasta presupune o ținută majestuoasă, o atitudine calmă,
o plimbare liniștită prin fața arbitrului, o atitudine impasibilă
pe podiumul de examinare.
Un cîine bine prezentat este pe jumătate premiat - obișnuiesc
să spună cunoscătorii.
Nu este lipsit de importanță, ca și noi să ne prezentăm calmi
și siguri de calitățile animalului, fiindcă lesne i se poate
transmite cîinelui starea noastră de nervozitate.
După ce am trecut în revistă pregătirea psihologică a cîinelui
și a expozantului, să trecem la cea specifică.
Ea se referă la toaletă propriu-zisă, operațiune  care se execută
în timp și comportă felurite operații în funcție de rasa cîinelui.
Nu neglijați nici o parte a corpului cîinelui, analizînd cum
trebuie să se prezinte fiecare punct din standard.
Nu este suficientă o baie și o pieptănare, fie ea cît de minuțioasă.
Urechile, ochii, unghiile vor fi aduse în perfectă ordine.
Arbitrul examinează dantura cîinelui.
Ea va trebui să fie curată, iar cîinele învățat să permită, fără
a opune rezistență, a mîrîi sau mușca, deschiderea gurii sau
dezvelirea gingiei.
Părul va fi potrivit conform standardului la rasele la care este
obligatoriu acest lucru.
De obicei pentru aceasta se recurge la un specialist, iar un
retuș final se obișnuiește chiar în preziua sau în dimineața
evenimentului.
Reușita și frumusețea unui exemplar depinde foarte mult
de felul în care se prezintă blana.
Ea va fi obiectul unui atente și constante îngrijiri, fiind în final
și semnul exterior al unei perfecte sănătăți.
În ring, cîinele va avea de efectuat un parcurs de mers în
cerc și unul de alergare alături de stăpîn și în lesă.
Aceste parcursuri se exersează din timp, în aer liber și pe cît
posibil în condiții similare celor din concurs, adică împreună
cu alți cîini pentru a-l obișnui cu atmosfera.
Exercițiul de mers alături și în alergare va urmări ca el să nu
rămînă în urmă, să tragă de lesă, să debordeze sau să încerce
să sară pe noi.
Corect, cîinele va merge la nivelul piciorului nostru stîng, iar
mișcarea va fi executată cu convingere.
Arbitrilor le este extrem de utilă prezentarea în mișcare a
cîinilor deoarece în astfel de împrejurări pot fi mai bine
observate eventualele defecte de conformație în special
la membre, șold și trunchi.
Cîteva ultime detalii.
Deoarece la expoziții se stă toată ziua și uneori chiar și
două zile, nu uitați să luați cu dv. vasul de apă al cîinelui,
un termos cu apă, alimente pentru întreaga zi, o pătură
de pus pe jos în boxă și toate cele necesare pentru un ultim
retuș, perie și pieptene.
Organizatorii sînt datori să asigure spații potrivite, ferite
de soare în zonele de amplasare a boxelor sau țarcurilor
pentru cîini.
Dar nu este rău dacă vă înarmați și dv. cu o umbrelă de
soare și cu un scăunel pe care să puneți sta jos, lîngă cîine.
Pentru expoziție se obișnuiește folosirea unei zgărzi și
lese speciale; ele se confecționează din piele fină.
Caracteristic este faptul că sînt confecționate dintr-o bucată
și sînt ceva mai scurte decît lesa obișnuită.
Nu dați mîncare cîinelui în dimineața expoziției, deoarece
emoțiile drumului, locul străin, prezența multor cîini și
spectatori pot să-l tulbure și să-i provoace vomismente
sau diaree.