Poezia Drumuri de Lucian Blaga





DRUMURI




Cetate de veac, prăsilă de painjeni verzi
subt mușchi și scocuri.
Pe turn între semnele ceasului, gînditor
timpul său. O vrabie umblă pe-arătător.




Subt bolți de nicăiri nici un ecou.
Părul tău joacă în vîntul
pe care l-am întîlnit ieri alt oraș
și care ne-a ajuns din nou.


















Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.