Poezia Cîntăreți Bolnavi de Lucian Blaga





CÎNTĂREȚI BOLNAVI



Purtăm fără lacrimi
o boală în strune
și mergem de-a pururi
spre soare apune.



Ni-e sufletul spadă
de foc stinsă-n teacă.
Ah, iarăși și iarăși
cuvintele seacă.



Vînt veșnic răsună
prin cetini de zadă.
Purces-am în lume
pe punți de baladă.



Străbatem amurguri
cu crini în gură.
Închidem în noi un
sfîrșit sub armură.



Purtăm fără lacrimi
o boală în strune
și mergem de-a pururi
spre soare apune.



Răni ducem - izvoare -
deschise subt haină.
Sporim nesfîrșirea
c-un cîntec, c-o taină.



Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.