Poezia Ardere de Lucian Blaga
ARDEREFiință tu - găsi-voi cîndva cuvenitul
sunet de-argint, de foc, și ritul
unei rostiri egale
în veci arderii tale ?Al seminției mele cel din urmă sînt.
Pumn de lumină - tu, pumn de pămînt. Tu rodie,
tu floare mie, cu puteri de zodie,
unde și cînd găsi-voi singurul cuvînt
în cercul nopții să te-ncînt ?
Nepriceput pe lîngă vetre
dar înțeles de zei și pietre,
cuvîntul unde-i - ca un nimb
să te ridice peste timp - ? Cuvîntul unde-i care leagă
de nimicire pas și gînd ?
Mă-ncredințez acestui an, tu floare mie,
ca să sfîrșesc arzînd.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.